ITvitae Coaching

Coaching en re-integratie kandidaten

ITvitae Coaching maakt deel uit van de ITvitae Groep, het landelijke ICT-expertisecentrum voor autisme en hoogbegaafden. Hoofddoel van de ITvitae Groep is: ICT-specialisten met autisme en hoogbegaafden begeleiden naar een passende en duurzame baan. Belangrijke factor voor het kunnen slagen van deze missie is het verzorgen van coaching gedurende álle stappen van dit proces.

De coaches van ITvitae bieden de kandidaat en werkgever de benodigde ondersteuning vanaf de eerste intake tot en met de nieuwe werkomgeving. Door onze jarenlange expertise op het gebied van ICT, autisme, hoogbegaafdheid én coaching samen te voegen tot een compleet aanbod van diensten, zijn we in staat om uitgevallen talenten succesvol aan passend en duurzaam werk te helpen.

Wanneer kom voor je een Coachings- of Re-integratietraject in aanmerking?

Als je een Wajong of WIA-uitkering hebt en je hebt de capaciteiten en ambitie om (weer) deel te nemen aan het arbeidsproces, maar je hebt hier hulp bij nodig vanwege je autisme, dan biedt ITvitae Coaching je de helpende hand. In overleg met UWV, kan je in aanmerking komen voor een Coachings- of Re-integratietraject bij ITvitae. Ook zonder Wajong of WIA, is coaching vanuit ITvitae mogelijk. Financiering kan dan mogelijk plaatsvinden vanuit de gemeente, de werkgever of door eigen bijdrage. Bespreek met je contactpersoon bij de gemeente of er financiering mogelijk is.

Routes

Met behulp van de coaches van ITvitae bereid je je voor op (hernieuwde) deelname aan de arbeidsmarkt. Per kandidaat wordt gekeken welke route het beste aansluit bij de vraag.

  • Leertraject naar Werk: een scholingstraject, werkervaringsplaats en uitzicht op een betaalde baan.
  • Re-integratietraject naar werk.
  • Coachingstraject gedurende een betaalde baan.
  • Tweede Spoortraject vanuit een ongeschikte betaalde baan naar een passende nieuwe baan.

Route - Leertraject naar Werk

Indien UWV vaststelt dat scholing noodzakelijk is om aan betaald werk te komen, kan men besluiten opleidingsgelden beschikbaar te stellen voor een ICT-opleidingsprogramma bij ITvitae Learning. Voordat je kan starten met dit leertraject, moet je eerst de selectieprocedure succesvol doorlopen. Het scholingstraject kan gevolgd worden door een Reïntegratietraject en vervolgens een Coachingstraject. De aanvraag voor elk traject wordt door UWV steeds afzonderlijk beoordeeld.

Route - Re-integratietraject

Indien UWV van mening is dat je ondersteuning nodig hebt op weg naar een betaalde baan, kan men besluiten je een Re-integratietraject toe te kennen. ITvitae Coaching stelt dan samen met jou een plan op. De uitvoering van het plan naar betaald werk, mag zes maanden duren.

Route - Coachingstraject

Als je een betaalde baan hebt, kun jij (in samenspraak met je werkgever) jobcoaching aanvragen. Daar helpt ITvitae Coaching je bij. We stellen samen met jou en je werkgever een plan op. UWV verlangt vervolgens elk half jaar een evaluatie en een nieuw plan. Ook dit regelt ITvitae. Wat ons betreft laten we je pas los, als je ons niet meer nodig hebt.

Route - Tweede Spoortraject

Als een medewerker langdurig uitvalt doordat de huidige functie niet (meer) bij hem past, moet er eerst worden gekeken of deze persoon met hulp zijn huidige of een andere beschikbare functie binnen de organisatie kan invullen (Eerste Spoor). Is dit niet mogelijk? Dan moet elders worden gezocht naar een passende functie. Dit wordt het Tweede Spoor genoemd. Dit traject wordt gefinancierd door de werkgever. In samenspraak met de werkgever en uitgevallen medewerker ondersteunt ITvitae Coaching dit complete traject.

Meer informatie over de diensten van ITvitae Coaching?

Telefoon: 033 - 5100 102
E-mail: coaching@itvitae.nl

Kandidaten over ITvitae Coaching

“Dankzij ITvitae heb ik een geweldige nieuwe job gevonden waar ik beoordeeld wordt op mijn kwaliteiten en waar mijn leidinggevende mij continu uitdaagt. Het is een bedrijf wat technologisch vooruitstrevend is en ook dat draagt bij aan deze voortdurende uitdaging. Ik zit nu veel lekkerder in mijn vel.”

Richard (38 jaar)

Projectmedewerker

Identity Management Applicatie

.

.

.

Direct naar...

Adres

Daam Fockemalaan 22,
3818 KG Amersfoort

© ITvitae - Ontwikkeld met het Website Management Systeem van Ikabus