Social Impact Verslag - Resultaten 2019

2019 was een jaar van feest. Bijzonder verheugd waren wij om in juni ons vijfjarig bestaan te vieren. Met veel plezier denken wij terug aan de feestelijkheden met onze (oud)studenten en  de bedrijven die onze ICT-specialisten in dienst nemen. Op 31 december 2019 hebben we al 293 kandidaten opgeleid en bemiddeld bij mooie werkgevers zoals Rabobank, Politie, Sogeti, Gemeente Amsterdam, Northwave, Centric en tientallen MKB-bedrijven door heel Nederland.

Een van de mooiste werkzaamheden bij ITvitae zijn de intakegesprekken met potentiële studenten: dat zijn gesprekken van hoop. Jongeren die vastgelopen zijn in een studie in het reguliere onderwijs en niet meer weten hoe nu verder. Soms al jaren thuiszitten. Door te appelleren aan hun bijzondere talenten zien we de kandidaten al tijdens het eerste gesprek opbloeien.

In het Social Impact Verslag 2014-2019 leest u meer over de opleidingsprogramma's cyber security, data science en software developer. De bemiddelingsresultaten, opleidingsachtergrond, leeftijdscategorieën, uitkeringsduur en -achtergond van onze kandidaten. Verder een interview met oud bestuursvoorzitter van de AFM, Merel van Vroonhoven, de lancering van het ITvitae Studiefonds en laten we diverse werkgevers en kandidaten aan het woord.

Studenten jonger
We zien dat onze nieuwe studenten zich op jongere leeftijd bij ons aanmelden. Dat is goed nieuws! Nadat deze kandidaten zijn uitgevallen in het reguliere onderwijs, zitten zij niet eerst jarenlang doelloos thuis. maar vinden zij aansluiting bij onze ICT-Leertrajecten naar Werk. Een andere trend is dat het merendeel van de kandidaten de opleiding zelf financiert met behulp van familie.

Maatschappelijke impact
In ons Social Impact Verslag vindt u de gerealiseerde impact in cijfers weergegeven. Mooie cijfers! Echter deze cijfers zeggen weinig over de bredere impact die onze activiteiten hebben. Sinds 2014 zijn we bezig met diverse organisaties om goed weer te geven wat de maatschappelijke impact is. Dat is echter veel moeilijker.
Hoe druk je uit hoe veel groter het zelfvertrouwen is van deelnemers, het herwonnen levensgeluk, de mogelijkheid om zelfstandig te wonen, een relatie op te bouwen, eigen salaris, op vakantie kunnen gaan. Meer regie over eigen leven.

Besparing 4,27 miljoen
Iets wat wel meetbaar is, doch moeilijk weer te geven, is de daling van de uitkeringen, minder begeleiding door coaches en arbeidsdeskundigen etcetera. En toegenomen belastingbetaling. Een gedegen berekening toont aan dat ITvitae de BV Nederland al 4,27 miljoen euro heeft bespaard doordat onze werkende ICT-professionals geen uitkering nodig hebben en zelf belasting zijn gaan betalen over hun inkomen.

Social Enterprise
ITvitae is een private sociale onderneming. De oprichters van ITvitae hebben een helder en maatschappelijk doel: talentvolle mensen met autisme en hoogbegaafden die aan de zijlijn staan, perspectief bieden met een ICT-leertraject op hbo/wo-niveau en aansluitend een baanbemiddeling.

Drijfveer

Drijfveer van ITvitae is het gegeven dat ruim 20.000 high potentials met autisme werkloos thuis zitten, omdat zij uitgevallen zijn in het reguliere onderwijs. Dat hier iets aan gedaan kan worden toont ITvitae aan met de diverse ICT-Leertrajecten naar Werk. Een leertraject spreekt de student aan op zijn talent en geeft zijn zelfvertrouwen een boost. In een kleine groep werkt de deelnemer aan zijn ICT-specialisatie. Na het volgen van een intensief ICT-opleidingsprogramma en een werkervaringsplaats van een halfjaar begeleidt ITvitae de ICT-specialisten naar een passende baan bij mooie werkgevers.

Adres

Daam Fockemalaan 22,
3818 KG Amersfoort

© ITvitae - Ontwikkeld met het Website Management Systeem van Ikabus