Social Impact Verslag 2014-2018 Resultaten 5 jaar ITvitae!

.

Vijf jaar geleden konden de oprichters niet vermoeden dat ITvitae zo'n snelle groei zou doormaken. Op 31-12-2018 zijn al 224 ICT-specialisten met autisme opgeleid en naar werk bemiddeld. Een kwart van de studenten zit langer dan vijf jaar thuis voordat ze bij ITvitae komen. We zien dat onze kandidaten tijdens het opleidingstraject enorm groeien door met een vak bezig zijn waarin je gewaardeerd wordt om je talent. Onze afgestudeerde ICT-professionals gaan aan de slag bij topwerkgevers zoals Rabobank, EY, Sogeti, Gemeente Amsterdam, Northwave, Centric en tientallen MKB-bedrijven door heel Nederland.

In het Social Impact Verslag 2014-2018 leest u meer over de bemiddelingsresultaten, opleidingsachtergrond , leeftijdscategorieën, uitkeringsduur en uitkeringsachtergond. In deze speciale uitgave 5 jaar ITvitae aan het woord oud-studenten, opdrachtgevers en medewerkers van het eerste uur.

Studenten jonger
We zien de afgelopen twee jaar dat onze nieuwe studenten zich op jongere leeftijd bij ons aanmelden. Dat is goed nieuws! Nadat deze kandidaten zijn uitgevallen in het reguliere onderwijs, zitten zij niet eerst jarenlang doelloos thuis. maar vinden zij aansluiting bij onze ICT-Leertrajecten naar Werk. Een andere trend is dat het merendeel van de kandidaten de opleiding zelf financiert met behulp van familie.

Maatschappelijke impact
In ons Social Impact Verslag vindt u de gerealiseerde impact in cijfers weergegeven. Mooie cijfers! Echter deze cijfers zeggen weinig over de bredere impact die onze activiteiten hebben. Sinds 2014 zijn we bezig met diverse organisaties om goed weer te geven wat de maatschappelijke impact is. Dat is echter veel moeilijker.
Hoe druk je uit hoe veel groter het zelfvertrouwen is van deelnemers, het herwonnen levensgeluk, de mogelijkheid om zelfstandig te wonen, een relatie op te bouwen, eigen salaris, op vakantie kunnen gaan. Meer regie over eigen leven.

Besparing 4 miljoen
Iets wat wel meetbaar is, doch moeilijk weer te geven, is de daling van de uitkeringen, minder begeleiding door coaches en arbeidsdeskundigen etcetera. En toegenomen belastingbetaling. Een gedegen berekening toont aan dat ITvitae de BV Nederland al bijna 4 mildoen euro heeft bespaard doordat onze werkende ICT-professionals geen uitkering nodig hebben en zelf belasting zijn gaan betalen over hun inkomen.

Social Enterprise
ITvitae is een private sociale onderneming. De oprichters van ITvitae hebben een helder en maatschappelijk doel: talentvolle mensen met autisme en hoogbegaafden die aan de zijlijn staan, perspectief bieden met een ICT-leertraject op hbo-niveau en aansluitend een baanbemiddeling.

Drijfveer

Drijfveer van ITvitae is het gegeven dat ruim 20.000 high potentials met autisme werkloos thuis zitten, omdat zij uitgevallen zijn in het reguliere onderwijs. Dat hier iets aan gedaan kan worden toont ITvitae aan met de diverse ICT-Leertrajecten naar Werk. Een leertraject spreekt de student aan op zijn talent en geeft zijn zelfvertrouwen een boost. In een kleine groep werkt de deelnemer aan zijn ICT-specialisatie. Na het volgen van een intensief ICT-opleidingsprogramma en een werkervaringsplaats van een halfjaar begeleidt ITvitae de ICT-specialisten naar een passende baan bij mooie werkgevers.

Adres

Daam Fockemalaan 22,
3818 KG Amersfoort

© ITvitae - Ontwikkeld met het Website Management Systeem van Ikabus