Social Impact Resultaten 2022 - al 500 jongeren een nieuwe toekomst!

Het is al bijna 10 jaar geleden dat de oprichters van ITvitae, Frans de Bie en Peter van Hofweegen, besloten om iets te doen aan de hoge werkloosheid onder jongeren met autisme en hoogbegaafdheid. Een rapport van de NVA waarin melding werd gemaakt dat 20.000 getalenteerde jongeren zonder perspectief thuiszitten was het noodsein om in actie te komen. Hun doel: deze jongeren een plaats bieden op de arbeidsmarkt, hen mee laten doen in de maatschappij en een eigen inkomen laten verdienen.

Inmiddels hebben al ruim 500 jongeren een nieuwe toekomst als ICT-specialist dankzij ITvitae. In het Social Impact Verslag meer over de ICT-opleidingsprogramma's, de bemiddelingsresultaten, opleidingsachtergrond, leeftijdscategorieën, uitkeringsduur en -achtergrond van onze kandidaten. En diverse interviews met ervaringsverhalen van kandidaten en hun werkgevers.

Uitval reguliere onderwijs
De meerderheid van onze studenten is eerder uitgevallen op het hbo of de universiteit en dat terwijl ze over een bovengemiddeld IQ beschikken. Helaas wordt in het reguliere onderwijs te weinig rekening gehouden met studenten met autisme of hoogbegaafdheid. Velen komen vervolgens zonder perspectief thuis te zitten en belanden in een uitkeringssituatie. ITvitae vindt het onacceptabel dat deze talentvolle mensen tussen wal en schip belanden.

Maatschappelijke impact
In ons Social Impact Verslag vindt u de gerealiseerde impact in cijfers weergegeven. Mooie cijfers! Echter deze cijfers zeggen weinig over de bredere impact die onze activiteiten hebben. Hoe druk je uit hoe veel groter het zelfvertrouwen is van deelnemers, het herwonnen levensgeluk, de mogelijkheid om zelfstandig te wonen, een relatie op te bouwen, je eigen salaris te verdienen en meer regie over je eigen leven te hebben.

Social Enterprise / Code Sociale Ondernemingen
ITvitae is een private sociale onderneming. In 2019 is ITvitae opgenomen in het register van de Code Sociale Ondernemingen. We zijn er trots op dat wij tot de voorhoede behoren die deze titel mogen dragen.

Drijfveer
Drijfveer van ITvitae is het gegeven dat ruim 20.000 high potentials met autisme werkloos thuis zitten, omdat zij uitgevallen zijn in het reguliere onderwijs. Dat hier iets aan gedaan kan worden toont ITvitae aan met de diverse ICT-Leertrajecten naar Werk. Een leertraject spreekt de student aan op zijn talent en geeft zijn zelfvertrouwen een boost. In een kleine groep werkt de deelnemer aan zijn ICT-specialisatie. Na het volgen van een intensief ICT-opleidingsprogramma en een werkervaringsplaats van een halfjaar begeleidt ITvitae de ICT-specialisten naar een passende baan bij geschikte werkgevers. Ook ervaren ICT-professionals op zoek naar een nieuwe werkomgeving weten hun weg naar ITvitae te vinden. Onze accountmanagers gaan samen met de kandidaat op zoek naar een passende functie en werkomgeving.

Adres

Daam Fockemalaan 22,
3818 KG Amersfoort