Over ITvitae

ITvitae is in 2013 opgericht door de sociaal ondernemers Frans de Bie en Peter van Hofweegen. Zij hebben beiden een sterke maatschappelijke betrokkenheid en zien met de oprichting van ITvitae kans om talenten met hoogfunctionerend autisme of hoogbegaafdheid perspectief te bieden en tot hun recht te laten komen op de ICT-arbeidsmarkt.

ITvitae bestaat uit drie kernactiviteiten: Learning, Coaching en Detachering. Samen vormt dit de ITvitae Groep; ICT-opleiding én baanbemiddeling voor personen met autisme of hoogbegaafdheid ongeacht hun vooropleiding. ITvitae is gevestigd in het rustieke voormalige Eemklooster in Amersfoort.

Maatschappelijke missie van de ITvitae Groep:

ICT-specialisten met hoogfunctionerend autisme of hoogbegaafdheid begeleiden naar een betaalde en duurzame baan

Door onze jarenlange expertise op het gebied van ICT, autisme, hoogbegaafdheid en coaching samen te voegen tot een compleet aanbod van diensten, zijn we in staat om deze uitzonderlijke talenten succesvol aan passend werk te helpen.

ITvitae verzorgt diverse trajecten die naar werk leiden

  • ICT-Leertraject naar Werk
  • Directe bemiddeling en begeleiding naar een nieuwe baan
  • Coachings- en Re-integratietrajecten

ICT-Leertraject naar Werk

We richten ons op ICT-talenten met hoogfunctionerend autisme of hoogbegaafdheid ongeacht hun vooropleiding. Het merendeel van onze studenten is uitgevallen in het reguliere onderwijs omdat er te weinig rekening wordt gehouden met een autismeprofiel. ITvitae biedt perspectief. Onze kandidaten komen tot hun recht tijdens de intensieve ICT-Leertrajecten naar Werk. Hierin volgt de deelnemer in een kleine groep achtereenvolgens een assessment, een ICT-certificeringstraject, een werkervaringsplaats en heeft vervolgens uitzicht op een betaalde baan als ICT-specialist. Met al onze overige trajecten streven we hetzelfde doel na: een plezierige en duurzame baan. Rode draad in al onze trajecten is coaching; tijdens de opleiding, werkervaringsplaats en tijdens de detacheringsperiode bij de nieuwe werkgever.

Investering

Een ICT Leertraject naar Werk duurt in totaal gemiddeld twaalf tot achttien maanden en betekent een aanzienlijke financiële investering. ITvitae neemt met de ontwikkeling en begeleiding van deze trajecten het grootste deel voor haar rekening. Niettemin, de trajecten kunnen alleen worden gerealiseerd met behulp van sponsorgiften en bijdragen in de kosten van UWV, gemeenten en een eigen bijdrage van de deelnemer. De maatschappelijke impact is enorm. De kandidaten hebben uitzicht op een duurzame deelname aan het arbeidsproces en de arbeidsmarkt kan zich verheugen op goed opgeleide en gemotiveerde vakmensen. Maar bovenal krijgen onze talenten een volwaardige plaats in de maatschappij.

ITvitae is gespecialiseerd in het opleiden, coachen en bemiddelen van ICT-specialisten met een autismeprofiel of hoogbegaafdheid.