.

ICT-opleiding met baanbemiddeling

ICT-opleiding met baanbemiddeling

Ben je uitgevallen in het reguliere onderwijs vanwege autisme of hoogbegaafdheid en heb je een passie voor ICT? ITvitae biedt perspectief. In kleine lesgroepen (10-14) gelijkgestemden volg je een ICT-specialisatie. Onze studiebegeleiders en coaches begeleiden je vanaf de opleiding tot en met je nieuwe werkomgeving. Doel van het ICT-Leertraject naar Werk is om voor jou een passende en duurzame baan als ICT-professional te vinden.

In het ICT-Leertraject naar Werk volg je een gedegen opleidingsprogramma waarmee je je specialiseert en kwalificeert in een ICT-richting. Het opleidingsdeel inclusief assessment duurt gemiddeld zo’n zeven tot negen maanden. Elk traject wordt afgesloten met officiële examens en een werkervaringsplaats.

AMN Talentscan - Stap 4

Voordat je aan een ICT-opleidingsprogramma binnen het ICT-Leertraject naar Werk kan deelnemen, vindt er een zorgvuldige intake plaats om te onderzoeken of je voldoende capaciteiten hebt om het traject succesvol te doorlopen. Een diploma is niet vereist. Zie onderstaande illustratie Intake-procedure voor de diverse onderdelen. De Talentscan uit de onafhankelijke AMN-test maakt hier onderdeel van uit. Met de Talentscan wordt een genormeerde meting gedaan en wordt getoetst op leerintelligentie, logische redeneervermogen, persoonlijkheid en motivatie. Zijn de uitkomsten van de volledige Intake positief, dan kan je starten met het Assessment (Stap 6 zie illustratie Leertraject naar Werk procedure).

Intake - Procedure

ICT-Leertraject naar Werk - Procedure

Assessment - Stap 6

Zijn de resultaten uit de Intake-procedure positief, dan volgt er nog één geschiktsheidstest voordat je met het ICT-opleidingsprogramma kan starten, het zogeheten Assessment. Tijdens het Assessment volg je klassikale les in een ICT-basisvak ter voorbereiding op de gekozen ICT-richting gedurende vier à zes weken. Dit deel wordt afgesloten met het bijbehorende officiële examen in de Engelse taal. Het Assessment is een test om te onderzoeken hoe de deelnemer omgaat met onder andere: leerstof, discipline en examendruk. Behalve leervaardigheid en affiniteit met het onderwerp wordt gekeken naar sociale vaardigheden en samenwerken in de groep. Alles tezamen wordt zorgvuldig geëvalueerd. De resultaten en het proces gedurende deze periode bepalen of het haalbaar is om deel te nemen aan het ICT-opleidingsprogramma binnen het Leertraject naar Werk. Zijn de resultaten onvoldoende, dan kan je het traject helaas niet voortzetten.

ICT-opleiding - Stap 8

Ben je geslaagd voor het Assessment (stap 6), dan vervolg je het traject met een klassikaal ICT-opleidingsprogramma. Dit opleidingsdeel duurt drie tot circa twaalf maanden afhankelijk van de gekozen ICT-richting. De inhoud van de programma’s is afgestemd op de actuele vraag naar deskundige ICT-specialisten. Met het succesvol doorlopen van dit traject kan je je specialiseren en kwalificeren als cyber security specialist, software-ontwikkelaar, data engineer, data scientist of cloud engineer. Het ICT-opleidingsprogramma wordt afgesloten met één of meer erkende examens in de Engelse taal. Het uitstroomniveau van de ICT-opleidingen is hbo/wo.

Werkervaringsplaats - Stap 9

Nadat je het opleidingsprogramma met succes hebt afgerond en alle benodigde certificaten hebt behaald, is het vervolgens belangrijk om je skills in de praktijk te laten zien. Alle ICT-opleidingen worden met een Werkervaringsplaats afgesloten. ITvitae zorgt voor een passende Werkervaringsplaats bij een bedrijf voor de duur van maximaal zes maanden. ITvitae ondersteunt je ook tijdens dit onderdeel met coaching.

Duurzaam betaald werk - Stap 10

Het gewenste eindresultaat van het Leertraject naar Werk is perspectief op een duurzame carrière als ICT-specialist. ITvitae heeft een groot netwerk van bedrijven in heel Nederland die op zoek zijn naar goed opgeleide en gemotiveerde ICT-specialisten. Als laatste onderdeel word je door ITvitae gedurende achttien maanden gedetacheerd. In overleg met jou gaan we op zoek naar een passende functie bij een geschikte werkgever. Heb je zelf contacten met een potentiële werkgever dan onderzoeken we samen of daar een detacheringsopdracht mogelijk is. De detacheringsperiode dient verschillende doelen. Je vergroot door je detacheringsopdracht je ICT-kennis, –ervaring en de mogelijkheid om de functie duurzaam te continueren. Gedurende de detacheringstermijn blijft ITvitae betrokken en ondersteunt je waar nodig. Is de detacheringsperiode voor alle partijen naar tevredenheid ingevuld, dan staat het jou en de opdrachtgever vrij om de arbeidsovereenkomst na deze achttien maanden rechtstreeks met elkaar voort te zetten of je kan een baan elders aanvaarden.

Investeringen ICT-Leertraject naar Werk

ITvitae is een particulier initiatief. Financiering door DUO is niet mogelijk. De kosten komen in principe voor rekening van de kandidaat.

Er zijn uitzonderingen:

  • Als je een UWV gerelateerde uitkering hebt bestaat de mogelijkheid dat het UWV (een deel van) het traject financiert.
  • Als je een andere uitkering hebt kan je informeren bij de gemeente of (deel)financiering mogelijk is.
  • Als je onvoldoende eigen financiële middelen hebt kun je een beroep doen op een bijdrage uit het ITvitae Studiefonds. Dit is een renteloze lening. De lening moet je uiterlijk twee jaar na afronding van het traject terugbetalen.

De investering van het Leertraject naar Werk wordt in drie delen gefactureerd aan de deelnemer. Na elke fase is er een evaluatie om te bepalen of de deelnemer naar mening van ITvitae kan doorstromen naar de volgende fase. Wanneer dit niet het geval is, dan zal de volgende fase niet in rekening worden gebracht.

De gefactureerde kosten zijn slechts een deel van de totale kosten van een ICT-Leertraject naar Werk. ITvitae financiert het resterende deel van deze kosten voor. De voorfinanciering wordt vereffend na invulling van de detacheringsperiode (18 maanden) door de deelnemer. De deelnemer ontvangt een marktconform salaris, het bedrijf betaalt de resterende studiekosten.