Veelgestelde vragen

Vraag 1 - Hoe kom ik in aanmerking voor een ICT-Leertraject naar Werk?
Antwoord: We verwachten van je dat aan de volgende basisvoorwaarden voldoet: aantoonbare ICT-affiniteit of enige ICT-ervaring, Engels studievaardig, werknemersvaardigheden, zelfstandig kunnen werken en reizen. Voldoe je aan de basisvoorwaarden en wil je in aanmerking komen voor een traject bij ITvitae dan moet het online Interesse-formulier worden ingevuld.

ITvitae is geen school in de klassieke zin, maar leidt mensen met een neurodivers profiel zoals autisme, hoogbegaafdheid,  ADHD, ADD of faalangst of sociale angst op naar werk met behulp van gerichte ICT-opleidingen, coaching en werkervaring. Naast de basisvoorwaarden zijn het hebben van een goede motivatie en attitude belangrijke voorwaarden om te kunnen deelnemen aan het Leertraject naar Werk.

Vraag 2 - Welke kosten zijn verbonden aan een ICT-Leertraject naar Werk?

Antwoord: Er zijn kosten verbonden aan deze investering. Deze zijn opgedeeld in kosten voor het Assessment en het ICT-opleidingsprogramma inclusief studiemateriaal, examens, werkervaringsplaats, coaching en bemiddeling naar een geschikte baan.  Zie Investeringsoverzicht Leertraject naar Werk. Voor kandidaten met een UWV-gerelateerde uitkering bestaat de mogelijkheid dat UWV (een deel van) het Leertraject naar Werk financiert. Geïnteresseerden met een andere uitkering wordt geadviseerd eerst te informeren bij hun eigen gemeente of hier mogelijkheden voor zijn. Voor kandidaten met onvoldoende eigen financiële middelen bestaat de mogelijkheid van een aanvraag voor een lening bij het ITvitae Studiefonds.

Vraag 3 - Heb ik uitzicht op een baan na afloop van een ICT-Leertraject naar Werk?

Antwoord: Een duurzame baan met uitzicht op een carrière als ICT-professional is het doel van het Leertraject naar Werk. Voorwaarde voor bemiddeling naar een baan is dat de deelnemer het traject succesvol afrondt en over de juiste werknemersvaardigheden beschikt. Na afloop van het opleidingstraject werk je maximaal zes maanden bij een organisatie in een Werkervaringsplaats. Hier kan de deelnemer het geleerde in de praktijk brengen en tonen dat hij de juiste inzet en werknemersvaardigheden heeft. De jobcoaches van ITvitae helpen je hierbij. Tot slot wordt de deelnemer door ITvitae gedurende 12-18 maanden gedetacheerd bij een geschikte werkgever in een passende functie. Heeft de deelnemer zelf contacten met een potentiële werkgever dan onderzoekt ITvitae samen met de deelnemer of daar een detacheringsopdracht mogelijk is. Deze detacheringsperiode dient meerdere doelen. Ten eerste vergroot de deelnemer zijn ICT-kennis, –ervaring en de mogelijkheid om de functie duurzaam te continueren. Ten tweede: gedurende de detacheringsperiode lost de deelnemer zijn studieschuld voor het Leertraject naar Werk aan ITvitae af. Is de detacheringsperiode voor alle partijen naar tevredenheid afgerond, dan staat het de deelnemer en de opdrachtgever vrij om de arbeidsovereenkomst na de detacheringsperiode rechtstreeks met elkaar voort te zetten of kan de deelnemer een baan elders aanvaarden. ITvitae blijft, indien gewenst, de nodige ondersteuning tijdens het baanbemiddelingsproces bieden.

Vraag 4 - Wat is hoogfunctionerend autisme?
Antwoord: Hoogfunctionerend autisme is een rekbaar begrip. We proberen dit toe te lichten. Autisme komt in vele smaken voor. Mensen met autisme met een hoge, gemiddelde of lage intelligentie. Een diep-technische ICT-studie bij ITvitae vereist doorzettingsvermogen en leervermogen. Niet iedereen lukt het om zich deze ingewikkelde materie eigen te maken. Tijdens het instroomproces doen we een test met de aankomende studenten. Deze test meet capaciteit en persoonlijkheid (het is geen IQ-test). De uitslag van deze test geeft aan of het haalbaar is om een leertraject bij ITvitae te volgen. Naast de uitslag van de test speelt je ICT-voorkennis, je motivatie en je passie voor ICT een grote rol. Met al deze factoren samen kunnen wij een goed advies geven over het af te leggen traject.

Vraag 5 - Moet ik aantonen dat ik autisme heb?
Antwoord: Nee. Welke diagnose dan ook (autisme, hoogbegaafdheid, faalangst, ADHD, dyslexie, hoog-sensitief, etc) is minder relevant. Mensen komen bij ITvitae als ze baat hebben bij de kleine groepsgrootte, de focus op een ICT-specialisatie, het werken met gelijkgestemde studenten, aandacht voor je talenten, ondersteuning door coaching en het vinden van een passende baan.

Vraag 6 - Wat houdt affiniteit met ICT in?
Antwoord: Dit houdt in dat je geboeid bent door de dingen die je met computers en netwerken kunt doen. Bijvoorbeeld:

• Dat je wilt weten hoe een computer werkt.
• Dat je nieuwsgierig bent hoe het ‘onder de motorkap’ werkt.
• Dat je je al IT-zaken eigen hebt gemaakt.
• Dat je weet hoe Windows of Linux werkt.
• Dat je al wat stappen gezet hebt om programmeren te leren.

Dat je misschien heel erg veel uren computerspellen speelt wil niet zeggen dat je affiniteit met ICT hebt.

Vraag 7 - Heb ik een diploma nodig voor deelname aan een ICT-Leertraject naar Werk?
Antwoord: Nee. Het merendeel van onze studenten is eerder uitgevallen op het mbo, hbo of universiteit. Tijdens het instroomproces doen we een Talentscan met de aankomende studenten. Deze test meet capaciteit en persoonlijkheid (het is geen IQ-test). De uitslag van deze test geeft aan of het haalbaar is om een leertraject bij ITvitae te volgen. Naast de uitslag van de test speelt je ICT-voorkennis, je motivatie en je passie voor ICT een grote rol. Met al deze factoren samen kunnen wij een goed advies geven of je het opleidingstraject succesvol kunt volgen.

Vraag 8 - Ik val nog onder de Leerplichtwet. Kom ik in aanmerking voor een ICT-Leertraject naar Werk?
Antwoord: Val je onder de Leerplichtwet dan zal vrijstelling en financiering geregeld moeten worden. Laat contact opnemen door je begeleider of ouder met ITvitae om dit te bespreken. Dit kan via het Contactformulier.

Vraag 9 - Is er een leeftijdsgrens voor het kunnen deelnemen aan een leertraject bij ITvitae?

Antwoord: ITvitae focust op de groep ICT-talenten tussen de 18 en 35 jaar. Voor personen boven de 35 jaar met werkervaring en de juiste werknemersvaardigheden, kan ITvitae mogelijk bemiddelen naar een nieuwe baan.

Vraag 10 - Ik heb al de nodigde ICT-kennis en –ervaring, maar kom door mijn autisme niet aan het werk. Kan ITvitae mij aan passend werk helpen?

Antwoord: Ja, ITvitae bemiddelt ook kandidaten met autisme of hoogbegaafdheid direct naar werk. Wil je hiervoor in aanmerking komen dan vul je het online Interesse-formulier in. Lees meer hierover bij Ik zoek werk.

Vraag 11 - Is ITvitae een zorginstelling?
Antwoord: ITvitae is geen zorginstelling. ITvitae faciliteert het proces naar werk voor (aankomend) ICT-specialisten met hoogfunctionerend autisme of hoogbegaafdheid met behulp van opleiding, coaching en bemiddeling. Mocht er behoefte zijn aan steun buiten een leertraject of baan, dan moet de kandidaat hier zelf zorg voor dragen bij de daarvoor bestemde organisaties.

"Na een paar jaar universiteit liep ik vast. ITvitae bracht ommekeer met de opleiding tot data scientist. Maar belangrijker nog, ik kreeg mijn zelfvertrouwen terug"

Youri (28)
oud-student Data Science professional
nu werkzaam data scientist

.