Veelgestelde vragen

Vraag 1 - Hoe kom ik in aanmerking voor een ICT-Leertraject naar Werk?

Antwoord: Je zult in ieder geval moeten voldoen aan de basisvoorwaarden: hoogfunctionerend autisme en/of hoogbegaafd, aantoonbare ICT-affiniteit en/of –ervaring, Engels studievaardig, werknemersvaardigheden, zelfstandig kunnen werken en reizen. Voldoe je aan de basisvoorwaarden en wil je in aanmerking komen voor een traject bij ITvitae dan moet het online Interesse-formulier worden ingevuld.

ITvitae is geen school in de klassieke zin, maar leidt mensen met hoogfunctionerend autisme en hoogbegaafden op naar werk met behulp van gerichte ICT-opleidingen en werkervaring. Naast de basisvoorwaarden zijn het hebben van een goede motivatie en attitude belangrijke voorwaarden om te kunnen deelnemen aan het Leertraject naar Werk.

Vraag 2 - Welke kosten zijn verbonden aan een ICT-Leertraject naar Werk?

Antwoord: Er zijn kosten verbonden aan deze investering. Deze zijn opgedeeld in kosten voor de Intake (Talentscan), het Assessment en het ICT-opleidingsprogramma inclusief studiemateriaal, examens, werkervaringsplaats, coaching en bemiddeling naar een geschikte baan.  Zie Investeringsoverzicht Leertraject naar Werk. Voor kandidaten met een UWV-gerelateerde uitkering bestaat de mogelijkheid dat UWV (een deel van) het Leertraject naar Werk financiert. Geïnteresseerden met een andere uitkering wordt geadviseerd eerst te informeren bij hun eigen gemeente of hier mogelijkheden voor zijn. Voor kandidaten met onvoldoende eigen financiële middelen bestaat de mogelijkheid van een aanvraag voor een lening bij het ITvitae Studiefonds.

Vraag 3 - Heb ik uitzicht op een baan na afloop van een ICT-Leertraject naar Werk?

Antwoord: Een duurzame baan met uitzicht op een carrière als ICT-professional is het doel van het Leertraject naar Werk. Voorwaarde voor een bemiddeling naar een baan of opdracht is dat de deelnemer alle examens van het gekozen ICT-leerprogramma haalt en de juiste instelling en motivatie heeft. Na afloop van het opleidingstraject werk je maximaal zes maanden bij een organisatie in een Werkervaringsplaats. Hier kan de deelnemer het geleerde in de praktijk brengen en tonen dat hij de juiste inzet en werknemersvaardigheden heeft. Tot slot wordt de deelnemer door ITvitae gedurende twaalf maanden gedetacheerd bij een geschikte werkgever in een passende functie. Heeft de deelnemer zelf contacten met een potentiële werkgever dan onderzoekt ITvitae samen met de deelnemer of daar een detacheringsopdracht mogelijk is. Deze detacheringsperiode dient meerdere doelen. Ten eerste vergroot de deelnemer zijn ICT-kennis, –ervaring en de mogelijkheid om de functie duurzaam te continueren. Ten tweede: gedurende de detacheringsperiode lost de deelnemer zijn studieschuld voor het Leertraject naar Werk aan ITvitae af. Is de detacheringsperiode voor alle partijen naar tevredenheid afgerond, dan staat het de deelnemer en de opdrachtgever vrij om de arbeidsovereenkomst na deze twaalf maanden rechtstreeks met elkaar voort te zetten of kan de deelnemer een baan elders aanvaarden. ITvitae blijft, indien gewenst, de nodige ondersteuning tijdens het baanbemiddelingsproces bieden.

Vraag 4 - Ik val nog onder de Leerplichtwet. Kom ik in aanmerking voor een ICT-Leertraject naar Werk?

Antwoord: Val je onder de Leerplichtwet dan zal vrijstelling en financiering geregeld moeten worden. Laat contact opnemen door je begeleider of ouder met ITvitae om dit te bespreken. Dit kan via het Contactformulier.

Vraag 5 - Is er een leeftijdsgrens voor het kunnen deelnemen aan een leertraject bij ITvitae?

Antwoord: ITvitae focust op de groep ICT-talenten tussen de 16 en 35 jaar. Voor personen boven de 35 jaar met werkervaring en de juiste werknemersvaardigheden, kan ITvitae mogelijk bemiddelen naar een nieuwe baan.

Vraag 6 - Ik heb al de nodigde ICT-kennis en –ervaring, maar kom door mijn autisme niet aan het werk. Kan ITvitae mij aan passend werk helpen?

Antwoord: Ja, ITvitae bemiddelt ook kandidaten met autisme en hoogbegaafden direct naar werk. Wil je hiervoor in aanmerking komen dan vul je het online Interesse-formulier in. Lees meer hierover bij Ik zoek werk.

Vraag 7 - Is ITvitae een zorginstelling?
Antwoord: ITvitae is geen zorginstelling. ITvitae faciliteert het proces naar werk voor (aankomend) ICT-specialisten met hoogfunctionerend autisme en hoogbegaafden met behulp van opleiding, coaching en bemiddeling. Mocht er behoefte zijn aan steun buiten een leertraject of baan, dan moet de kandidaat hier zelf zorg voor dragen bij de daarvoor bestemde organisaties.

"Na een paar jaar universiteit liep ik vast. ITvitae bracht ommekeer met de opleiding tot data scientist. Maar belangrijker nog, ik kreeg mijn zelfvertrouwen terug"

Youri (28)
oud-student Data Science professional
nu werkzaam data scientist

.

Adres

Daam Fockemalaan 22,
3818 KG Amersfoort

© ITvitae - Ontwikkeld met het Website Management Systeem van Ikabus