Jubileumfeest ITvitae 5 jaar 20 juni 2019

Anders denken werkt, uitreiking ITvitae Werkgever Awards, lancering Studiefonds, cabaretier Fabian Franciscus, een lach en een traan, een stoere solist en vele bevlogen gastsprekers typeren het eerste lustrum van ITvitae op 20 juni jl. in het Eemklooster in Amersfoort. Circa honderd genodigden nemen deel aan het 5-jarig feest speciaal georganiseerd voor de zakelijke contacten in de sfeervolle serre van het klooster. Lees hier het korte verslag.

Tijdlijn in beeld
De zaal vult zich, muziek klinkt, het licht wordt gedimd. Een korte video met hoogtepunten uit 5 jaar ITvitae start het programma. Beelden van Groep 1 met de ‘first eleven’, de eerste locatie in de oude Prodentfabriek, scenes uit tv-reportages als Nieuwsuur, Brandpunt+, artikelen in landelijke media en de vele groepsfoto’s van de geslaagde studenten die nu levensgroot de kloostergangen van ITvitae sieren, wisselen elkaar in vlot tempo af en tonen dat er bijzondere resultaten zijn bereikt in 5 jaar tijd.

"Een ontroerend begin die zo past bij beide oprichters die al 5 jaar lang met zo veel passie invulling geven aan ITvitae"

Eerlijke kans
De oprichters Frans de Bie en Peter van Hofweegen nemen het woord. De mannen met hun bijzondere missie hebben eind 2013 ITvitae opgericht omdat zij het onacceptabel vinden dat ruim 20.000 bovengemiddeld slimme mensen met hoogfunctionerend autisme zonder toekomstperspectief thuis zitten. Peter schiet vol na het zien van de videotijdlijn 5 jaar ITvitae. Een ontroerend begin die zo past bij beide oprichters die al 5 jaar lang met zo veel passie invulling geven aan ITvitae en jongeren met autisme, veelal uitgevallen in het reguliere onderwijs, een eerlijke kans geven op een geschikte opleiding en betaalde baan. De aanpak van ITvitae werkt. Inmiddels hebben ruim 250 kandidaten het ITvitae opleidingstraject afgerond en zijn aan het werk. Frans ook zichtbaar aangedaan: “Deze bijzondere doelgroep verdient het om aangesproken te worden op hun talenten. De skills om een goede ICT-er te worden hebben de meeste van onze kandidaten van nature, wat wij extra toevoegen is het vinden van zelfvertrouwen.”

Think big
5 jaar ITvitae geeft veel mooie anekdotes. Peter: “Dat we deze bijzondere doelgroep recht wilden doen met passend ICT-onderwijs, coaching en baanbemiddeling stond vast. Frans met zijn achtergrond in de IT en onderwijs en ik met uitzenden en detacheren waren de basis-ingrediënten. Het ontbrak ons nog aan startkapitaal. Dit bracht ons op Microsoft. Wellicht dat zij ons initiatief wilden ondersteunen. Frans en ik hadden een bescheiden aantal jongeren in gedachten die wij met ons plan wilden steunen, totdat we de Microsoft slogan herinnerden ‘Think big, or go home’. De beoogde doelgroep werd onderweg naar Schiphol-Rijk verhoogd naar duizend jongeren.”
Resultaat van het gesprek: Microsoft stelt het eerste lesmateriaal belangeloos ter beschikking en de oprichters worden geattendeerd op Gonnie Been die bij Microsoft verantwoordelijk is voor het nieuwe werken en sociale innovatie.

"Deze bijzondere mensen verdienen een plek middenin de samenleving. Sterker nog, de samenleving heeft hen nodig"

Diversiteit als standaard
Gonnie Been maakt kennis met Frans, Peter en ITvitae en wordt al snel bestuursvoorzitter. Gonnie: “Als oprichters en zielgevers van dit instituut wisten ze me te raken. Zeker omdat het appelleerde aan wat ik bij Microsoft gezien had en wist hoe kostbaar divers talent is voor een bedrijf. Hoe waardevol is het om je te realiseren dat elk mens anders denkt, anders beredeneert, anders luistert, anders beslissingen neemt. Anders is. Bijzonder. Elk op zijn eigen manier. Diversiteit als standaard. Inclusiviteit als norm. Deze bijzondere mensen met een label van autisme en hoogopgeleiden verdienen een plek middenin de samenleving. Sterker nog, de samenleving heeft hen nodig. De waarde die ze kunnen toevoegen is onschatbaar. Soms is er alleen een veilige wereld nodig om dat voor elkaar te brengen. En die veilige wereld biedt ITvitae. Met de structuur via de opleidingen, waardoor ze weer leren geloven in zichzelf. Om langzaamaan te worden klaargestoomd voor een baan en daar niet alleen gewoon goed hun werk doen, maar ook mensen om hun heen verrijken met anders denken.”

"Dat werkgevers de pluspunten van autisme hebben omarmd blijkt uit de vele mooie banen waar de oud-studenten aan het werk zijn als ICT-professional"

Uitreiking Werkgever Awards
En dat veel werkgevers de pluspunten van autisme hebben omarmd blijkt uit de vele mooie banen waar de oud-studenten aan het werk zijn als ICT-professional door heel Nederland. Tijdens het lustrum worden de eerste ITvitae Werkgever Awards uitgereikt aan werkgevers die vijf of meer ITvitae ICT-specialisten in dienst hebben. Op het podium verschijnen Rabobank, Politie Nederland, DutchSec en Centric die de awards in ontvangst nemen.

Lancering Studiefonds
ITvitae leidt jaarlijks 70 studenten op. De opleidingstrajecten worden gedeeltelijk particulier gefinancierd of gedeeltelijk vanuit UWV of de gemeente. Om ook jongeren met onvoldoende financiële middelen de mogelijkheid te geven deel te nemen, start ITvitae met een speciaal Studiefonds. Lysbeth van Egmond van de Fundatie van Renswoude geeft tijdens het event het startsein voor het fonds. Frans de Bie overhandigt haar een cheque met de eerste gift. De Fundatie van Renswoude gaat het studiefonds onafhankelijk voor ITvitae beheren. Om de financiële armslag te vergroten en voor de toekomst te borgen dat nieuwe ICT-talenten met autisme en/of hoogbegaafdheid ook gebruik kunnen maken van het fonds laat ITvitae weten op zoek te zijn naar Studiefonds Vrienden! ITvitae wordt blij verrast met de eerste donaties van Driessen Foundation en Specialisterren. Meer informatie over het fonds: https://itvitae.nl/studiefonds

Trots
Een van de eerste studenten die al gebruik heeft kunnen maken van een studielening is Harmen. Harmen heeft hierdoor zijn ITvitae opleiding tot cyber security specialist kunnen volgen en gaat vanaf september werken in Den Haag. Harmen: “Na het kennismakingsgesprek bij ITvitae wilde ik er alles aan doen om hier een opleiding te mogen volgen. Door de studielening is me dat gelukt. Ik heb nu een mooie opleiding en heb bovendien door de werkwijze van ITvitae mijn autisme een plaats kunnen geven. Ik ben er nu trots op dat ik dingen kan die anderen niet kunnen. Ik ben trots op mijn autisme!”

Bevoorrechte positie
Vervolgens blikken diverse gastsprekers die aan de wieg stonden van ITvitae terug op het 5-jarig bestaan. Anita de Winter maakte in 2013 kennis met Frans en Peter als coach bij GGZ Centraal. Anita: “De werkwijze van deze positieve ondernemers sluit naadloos bij mij aan. Om nog meer betekenis te kunnen geven aan mijn functie heb ik besloten in 2017 de overstap te maken naar ITvitae HRplus en coach ik de studenten en begeleid ik re-integratietrajecten voor ICT-specialisten. Ik voel me bevoorrecht zoveel bijzondere momenten van dichtbij mee te maken.”

Ook Gerard Kruijff kijkt terug op 5 jaar ITvitae als TMap Suite docent actief vanaf het eerste uur. Gerard geeft nog steeds met evenveel enthousiasme les aan de huidige studenten ondanks dat hij vorig jaar de gepensioneerde leeftijd heeft bereikt.

Meerwaarde neurodiversiteit
Harry Lemmens en Marcel Hurkens staan gezamenlijk de aanwezigen te woord. Harry vanuit zijn rol aan de instroomzijde waar hij diverse intake gesprekken met de kandidaten en ouders of begeleider heeft. Marcel is als directeur ITvitae HRplus verantwoordelijk voor de coaching van de kandidaten tijdens de opleiding, werkervaringsplaats en gedurende de detacheringsperiode. Marcel: “Steeds meer werkgevers zien de meerwaarde van neurodiversiteit op de werkvloer. We verzorgen dan ook met regelmaat workshops en trainingen binnen bedrijven om hier meer bekendheid aan te geven.”

Belang van structuur
Ad Rabenort, directeur van Covalent krijgt het woord om zijn ervaring met de ICT-specialisten van ITvitae te delen. Bij Covalent werken inmiddels al 3 ITvitae ICT-professionals en Covalent doet daarnaast nog een project met de developers van ITvitae die op afstand werken aan een mooi platform. Ad: “Het mooie is dat een van de ITvitae oud-studenten als vraagbaak dient voor diverse programmeurs in ons team. Hij is helemaal op zijn plek. Vaker wordt mij gevraagd of het ingewikkeld is om met medewerkers met autisme te werken. In een enkel geval zijn er wat aanpassingen in de werkomgeving gewenst, zoals gedempt licht of een geluidsscherm. Vooral van belang is het bieden van structuur. Onze ervaring is dat wederzijds respect en vertrouwen tot succes leidt.“

Muzikale bijdrage
Het programma vervolgt met de verrassende muzikale bijdrage van Arjan van Etten, voormalig student uit Groep 1. Zijn prachtige uitvoering van The vagabond en Bright is the Ring of words (Vaughan Williams) zorgt voor een enthousiast en lang applaus bij de aanwezigen. Arjan zingt in zijn vrije tijd als bariton en werkt inmiddels al enige jaren als Software Test Engineer.
De volgende dag wordt het jubileumfeest voor de (oud-)studenten georganiseerd. ITvitae verwacht ruim 150 deelnemers. Ook studenten uit Groep 1 zijn dan weer ruim vertegenwoordigd.

Fabian Franciscus
Het programma wordt afgesloten met een hilarische optreden van cabaretier Fabian Franciscus die met zijn theatervoorstelling op verrassende wijze vertelt over zijn vorm van autisme. De dagelijkse praktijk met autisme brengt met regelmaat bijzondere situaties waar alle partijen om kunnen lachen.

ITvitae kijkt terug op een mooi event en bedankt alle aanwezigen en belangstellenden.

Op naar ITvitae 10 jaar!

Peter van Hofweegen, Tristan Koch en Gerard Kruijff.

ITvitae Werkgever Awards voor Rabobank, DutchSec, Politie Nederland en Centric voor al 5 ITvitae ICT-specialisten in dienst.

Marcel Hurkens, Harry Lemmens en Gonnie Been over de meerwaarde van neurodiversiteit.

Anita de Winter, senior coach vanaf het eerste uur (R).

Gerard Kruijff betrokken docent vanaf Groep 1 (R).

Lysbeth van Egmond van de Fundatie van Renswoude ontvangt eerste gift Studiefonds van Frans de Bie.

.

Ad Rabenort directeur Covalent met al 3 ITvitae ICT-professionals in dienst (R).

Eerste donaties voor het Studiefonds van Driessen Foundation en Specialisterren!

Cabaretier Fabian Franciscus sloot het evenement vol humor af over zijn dagelijkse leven met autisme.

Foto's: Ruben Buitenhuis en Eise Konst