Doelgroep en voorwaarden opleidingstraject

Heb je belangstelling voor een ICT-opleidingsprogramma met coaching en baanbemiddeling? In de onderstaande animatie informeren wij je over onze doelgroep en de basisvoorwaarden.  Aanvragen voor een kennismakingsgesprek worden alleen in behandeling genomen na invullen van het online Interesseformulier. Voor overige vragen verwijzen we je naar het overzicht Veelgestelde vragen en/of het Contactformulier.

Doelgroep
Onze studenten hebben een neurodivers profiel. Hieronder vallen studenten met hoogfunctionerend autisme, hoogbegaafdheid, ADHD, ADD en/of faal- en sociale angst. We zijn er voor iedereen die baat heeft bij onze lesmethodiek en begeleiding en die voldoet aan de onderstaande voorwaarden:

  • Je hebt ICT-affiniteit en/of -ervaring
  • Je bent gemotiveerd
  • Je bent studievaardig, ook in het Engels
  • Je bent tussen de 18-35 jaar
  • Je kunt zelfstandig werken en reizen
  • Je hebt werknemersvaardigheden