Procedure aanvraag Studiefonds

ITvitae is een particulier initiatief. Financiering door DUO is niet mogelijk. Indien de kandidaat geen of  onvoldoende eigen financiële middelen heeft, zijn er diverse mogelijkheden tot financiering:

  • Voor kandidaten met een UWV gerelateerde uitkering bestaat de mogelijkheid dat het UWV (een deel van) het traject financiert.
  • Kandidaten met een andere uitkering wordt geadviseerd te informeren naar de mogelijkheden bij hun gemeente.
  • Voor kandidaten met onvoldoende eigen financiële middelen bestaat de mogelijkheid een aanvraag te doen voor een lening of studiebeurs bij het ITvitae Studiefonds.

Procedure aanmelden en aanvraag Studiefonds

  1. In eerste instantie volgt een kandidaat de normale instroomprocedure van ITvitae via het Interesseformulier.
  2. Als de kandidaat geschikt blijkt om een leertraject te volgen, maar over onvoldoende financiële middelen beschikt kan, na voordracht van ITvitae, een aanvraag voor financiële ondersteuning bij de Fundatie van Renswoude in Den Haag worden gedaan
  3. De Fundatie van Renswoude doet vervolgens een onderzoek naar de financiële situatie van de kandidaat. Als de kandidaat voor financiering in aanmerking komt wordt gekeken:
  • Hoe hoog de eigen bijdrage van de kandidaat is.
  • Welk bedrag uit het studiefonds kan worden betaald?
  • Welk deel daarvan een renteloze lening is.
  • Welk deel een kandidaat als gift krijgt toegewezen.

Voorbeeld

Een kandidaat wil een ITvitae ICT-Leertraject naar Werk volgen waar bijvoorbeeld 8.000 euro voor nodig is. Stel de kandidaat heeft 3.000 euro eigen spaargeld. Dan kan mogelijk een lening van 3.500 euro ter beschikking worden gesteld.*) En een aanvullende gift van 1.500 euro ter beschikking worden gesteld.

*) De lening wordt terugbetaald in het eerste jaar dat de kandidaat een betaalde baan heeft.

Stichting ITvitae Learning biedt tweede kans ICT-onderwijs aan jongeren met hoogfunctionerend autisme en/of hoogbegaafden die zijn uitgevallen in het reguliere onderwijs. Doel is om middels een gerichte ICT-specialisatie de kandidaten op te leiden en te begeleiden naar werk.

.

"Dankzij het fonds heb ik het Cyber Security Leertraject naar Werk kunnen volgen en heb nu een mooie baan!"

Harmen (21) Cyber Security Specialist

Adres

Daam Fockemalaan 22,
3818 KG Amersfoort

© ITvitae - Ontwikkeld met het Website Management Systeem van Ikabus