Kosten ICT-Leertraject naar Werk

ITvitae is een particulier initiatief. Financiering door DUO is niet mogelijk. De kosten komen in principe voor rekening van de kandidaat.

Er zijn uitzonderingen:

  • Als je een UWV gerelateerde uitkering hebt bestaat de mogelijkheid dat het UWV (een deel van) het traject financiert.
  • Als je een andere uitkering hebt kan je informeren bij de gemeente of (deel)financiering mogelijk is.
  • Als je onvoldoende eigen financiële middelen hebt kun je een beroep doen op een bijdrage uit het ITvitae Studiefonds. Dit is een renteloze lening. De lening moet je uiterlijk twee jaar na afronding van het traject terugbetalen.

Procedure aanmelden en aanvraag Studiefonds

  1. Je volgt de normale instroomprocedure van ITvitae via het Interesseformulier.
  2. Als je geschikt bent om een leertraject te volgen maar over onvoldoende financiële middelen beschikt kan je, na voordracht van ITvitae, een aanvraag doen voor een lening uit het studiefonds.
  3. Je vult een speciaal aanvraagformulier in dat je krijgt van ITvitae. Hierin geef je inzicht in je financiële situatie en die van je ouders/partner. Je kan maximaal € 5.000,- lenen uit het studiefonds.
  4. De aanvraag dien je in bij een onafhankelijke partij, de Fundatie van Renswoude in Den Haag. De Fundatie van Renswoude beoordeelt of je in aanmerking komt voor een renteloze lening en adviseert ITvitae over de hoogte daarvan.
  5. ITvitae besluit om de lening al dan niet te verstrekken en maakt afspraken over de terugbetaling.

Stichting ITvitae Learning verzorgt ICT-opleidingen voor jongeren met hoogfunctionerend autisme of hoogbegaafdheid ongeacht de vooropleiding. De meerderheid is eerder uitgevallen in het reguliere onderwijs. Doel is om middels een gerichte ICT-specialisatie de kandidaten op te leiden en te begeleiden naar werk.

"Dankzij het fonds heb ik het Cyber Security Leertraject naar Werk kunnen volgen en heb nu een mooie baan!"

Harmen (21) Cyber Security Specialist