REFERENTIES: UWV

“Voor deze groep mensen is maatwerk noodzakelijk”

v.l.n.r. Marieke Duijndam, Marco Boersma, Rinske Versteeg, Dennis de Jong

UWV heeft in de samenwerking met ITvitae 150 kandidaten een opleiding geboden. 104 deelnemers hebben een opleidingstraject succesvol afgerond, een aantal is nog bezig. 76 UWV-kandidaten hebben hierdoor een betaalde baan gevonden.

Eind 2013 hebben Marco Boersa van het WerkgeversServicepunt (WSP) en Rinske Versteeg, arbeidsdeskundige van UWV regio Amersfoort de eerste contacten met de ITvitae oprichters Frans de Bie en Peter van Hofweegen. Zij willen een social enterprise starten en gaan zich richten op mensen met autisme. De Bie en Van Hofweegen vinden de cijfers over de arbeidsmarktpositie van deze doelgroep schokkend. Ruim 80% van hen zit langdurig zonder werk thuis en is afhankelijk van ouders of van een uitkering. UWV herkent de problematiek. “Voor deze groep is echt maatwerk noodzakelijk “, vertelt Rinske Versteeg.

Scholingsovereenkomst UWV
ITvitae gaat begin 2014 met elf deelnemers met vooral een Wajonguitkering van start. Om die reden vragen de oprichters UWV om een eigen dedicated arbeidsdeskundige als verbinding tussen de deelnemer, zijn directe omgeving, ITvitae en UWV.

Uit ervaring weten de oprichters dat veel mensen met autisme over dusdanig talent beschikken om uitstekende ICT’ers te worden. ITvitae wil de studenten middels scholing perspectief bieden op een carrière en een duurzaam betaalde baan. Om dit te bewerkstelligen sluit UWV een scholingsovereenkomst met ITvitae af.

Inmiddels zijn eind 2018 ruim 220 kandidaten opgeleid, gecoacht en naar duurzaam werk begeleid. ITvitae voorziet hiermee in een groot tekort aan goed opgeleide ICT’ers. De kandidaten komen via UWV, gemeenten of betalen hun leertraject zelf. Marco Boersma: “Van een start-up in 2013 is ITvitae doorgegroeid naar een bedrijf met een groot netwerk van bedrijven dat graag gebruikmaakt van hun kandidaten. Wetend dat zij daarmee méér in huis halen dan iemand die gewoon goed is in zijn werk. Juist die meerwaarde spreekt bedrijven aan. “

Perspectief in de praktijk
De dedicated UWV-arbeidsdeskundige is nog steeds het aanspreekpunt voor ITvitae. Er is een intensieve samenwerking waarin de kandidaten van UWV in staat worden gesteld om hun certificaten te halen en goed te worden in hun vak. Dat biedt de beste kansen op duurzaam werk.

Mooie resultaten voor een groep voor wie het zonder hulp heel moeilijk is om de weg naar de arbeidsmarkt te vinden. Dit is perspectief bieden in de praktijk. Het hoeft geen betoog dat UWV tevreden is met de samenwerking met ITvitae. Rinske Versteeg: “ITvitae maakt in deze niche binnen de ICT-sector het verschil door mens & technologie te verbinden.”

UWV
Interview met Marieke Duijndam, Marco Boersma, Rinske Versteeg, Dennis de Jong

UWV werkt met ITvitae sinds: 2014

Al 76 UWV-kandidaten hebben d.d. dec. 2018 een betaalde baan door ITvitae ICT-opleiding en baanbemiddeling.

Werkzaam als:
Software Test Engineer
Cyber Security Specialist
Software Developer
Data Science Specialst

.

"Het hoeft geen betoog dat UWV tevreden is met de samenwerking met ITvitae"