REFERENTIES: HOUSE OF BETA

"Re-integreren in lijn met de ambitie van de medewerker"

Kelly Katerberg, People Manager House of Bèta: "House of Bèta is een detacheringsbureau, gespecialiseerd in het opleiden van Beta’s en het oplossen van capaciteitsvraagstukken op gebied van data en development. Onze mensen zijn ambitieus en leren en adapteren snel waardoor ze snel plug and play zijn en zo van toegevoegde waarde zijn voor opdrachtgevers."

Re-integratie
"Op het moment dat iemand ziek wordt en de focus komt te liggen bij beter worden en re-integreren, is het belangrijk dat een omgeving niet alleen vragend is en verlangt van iemand op de top van zijn kunnen te zitten. ITvitae heeft geholpen bij het vinden van een omgeving die passend en helpend is in deze situatie voor een van onze medewerkers. Een oplossing die faciliteerde in een goede balans tussen rust, regelmaat én een uitdaging in lijn met de ambitie van de medewerker, zodat de intrinsieke motivatie van de re-integratie kandidaat geprikkeld wordt tijdens het re-integratieproces."

"De medewerker was op den duur niet meer in staat om zich te redden in wat de werkomgeving van hem verlangde. Denk aan zelfgemaakte planningen die niet uitvoerbaar zijn door ad-hoc werkzaamheden die prioriteit krijgen waardoor flexibiliteit vs. het behouden van overzicht en rust tot het uiterste wordt uitgedaagd. Of opdrachten die niet afgebakend zijn en naar eigen inzicht moeten worden uitgevoerd."

Intrinsieke motivatie
"De kandidaten die bij ITvitae een re-integratietraject doorlopen, doen dit met behulp van een coach en samen met andere kandidaten in een kleine werkomgeving met werkzaamheden die passen bij hun (IT)-achtergrond. Ik ben van mening dat deze combinatie het succes van de re-integratie bepaalt. De taak waar een re-integratie kandidaat mee bezig is, is grotendeels bepalend voor de intrinsieke motivatie waarmee iemand re-integreert. Dat vanaf de aanvang, bij de kleinste opbouw, al sprake is van interessante taken in lijn met interesse/ambitie is zeer positief."

"De uitkomst van het re-integratieproces van onze medewerker is zeer positief. Ondertussen is sprake van een succesvolle plaatsing bij een opdrachtgever waar onze medewerker tot zijn recht komt. Ik ben er zeker van dat dit succes dankzij de samenwerking is gekomen, omdat voor zowel House of Bèta als ITvitae de belangen van de medewerker voorop hebben gestaan bij elke stap en van een goede en snelle samenwerking sprake is geweest op de momenten dat een terugval op de loer lag."

Interview uit ITvitae Social Impact Verslag - Resultaten 2019

Opdrachtgever: House of Bèta
Interview met: Kelly Katerberg, People Manager

House of Bèta werkt met ITvitae sinds: 2018

Samenwerking: re-integratietraject medewerker 2e spoor