REFERENTIES: DRIESSEN FOUNDATION

"Werkgeluk mogelijk maken"

Jeroen Driessen, CEO Driessen Groep en lid projectgroep Driessen Foundation: “Driessen Foundation is voor het jaar 2018 een partnership aangegaan met ITvitae Learning vanuit de gemeenschappelijke deler werkgeluk mogelijk maken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt”, vertelt Jeroen Driessen, directeur Driessen Foundation. “Als stichting richt ITvitae Learning zich op mensen die uitermate slim zijn, maar nog te vaak aan de zijlijn staan als het gaat om werk. De bevlogen mensen van ITvitae zetten zich in voor een betere positie van deze bijzondere groep mensen op de arbeidsmarkt en dat steunen wij van harte.”

Financiële bijdrage
Driessen Foundation ondersteunt het Leertraject naar Werk voor C# Software Developer met een financiële bijdrage. Dit bedrag wordt deels aangewend voor de aanschaf van additioneel studiemateriaal, de inzet van docenten en locatiehuur. Het andere deel gebruikt ITvitae Learning voor het ondersteunende coachingstraject gedurende het opleidingsprogramma.

Tijdens het Leertraject naar Werk volgen de studenten een gedegen programma waarmee zij zich specialiseren en kwalificeren als ICT-specialist. Wij volgen ‘onze’ studenten op de voet maar hebben zelf ook een ITvitae-kandidaat in dienst. Wij zijn erg tevreden over onze collega! We zijn gestart met een werkervaringsplek van zes maanden en hebben onze samenwerking met minimaal één jaar verlengd met de intentie om hem daarna een vast dienstverband aan te bieden. De collega draait volledig mee in ons team en we zien hem ook als een vast onderdeel van dit team. In de praktijk vergt de samenwerking nauwelijks aanpassingen. Onze manier van werken in afgebakende product backlog items, zorgt voor rust en overzicht in het werk van onze collega.

Bijzonder talent
“Onze tip aan werkgevers die op zoek zijn naar goed geschoolde ICT-specialisten: kijk verder dan een CV lang is en durf anders te denken over mensen met autisme. Veel kandidaten van ITvitae hebben nog nooit gewerkt. Denk niet dat ze daarom niks kunnen. Juist deze groep beschikt over bijzonder talent dat niet veel andere mensen hebben. Door hen aan werk te helpen krijgen zij de mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen én de financiële ruimte om een leuk leven te leiden. Dat noemen wij werkgeluk in optima forma.”

Sponsor: Driessen Foundation
Interview met: Jeroen Driessen CEO Driessen Groep en lid projectgroep Driessen Foundation

Driessen Groep werkt met ITvitae sinds: 2017

Diverse ITvitae ICT-specialisten in dienst o.a.: 
software developers

Sponsort: C# Software Developer Groep 2018

.