ITvitae Werkgever Award 2022 - NEURODIVERSITEIT

Met de uitreiking van de nieuwe jaarlijkse Neurodiversiteit Award zet ITvitae werkgevers in het zonnetje die een succesvol en duurzaam neurodivers beleid voeren qua recruitment, communicatie en begeleiding van neurodivergente medewerkers en hun team.

Met de Neurodiversiteit Award vraagt ITvitae aandacht voor de meerwaarde van neurodiversiteit op de werkvloer in het algemeen en in het bijzonder voor medewerkers met een autismeprofiel of hoogbegaafdheid. ITvitae is gespecialiseerd in het bemiddelen, opleiden en coachen van ICT-specialisten met autisme of hoogbegaafdheid en loopt voorop in het succesvol inbedden en managen van neurodiversiteit binnen de eigen bedrijfsvoering en van derden.

.
Genomineerden ITvitae Werkgever Award 2022
.
NEURODIVERSITEIT

.
ING 
.
MOTIV
.
ABN AMRO
.

XJURYLEDEN

Tom Kok - directeur bestuursbureau CoolGroup
juryvoorzitter

"Mijn passie in mijn leven is inspiratie. Inspiratie zien, voelen, meemaken, onderzoeken, vieren. Inspiratie is wat je aan het leven geeft. Iedereen heeft het. Soms is het even zoeken om het bij iemand te vinden. Maar als je het dan vindt, is het een feestje. Het verbinden van mensen op inspiratie is het mooiste wat er is. Het leven heeft geen zin, ik wel."

.

Hetty van Ee - commissaris, bestuurslid JobOn, mentor Mauritsgroep en NLGroeit - jurylid

Hetty heeft ruime ervaring in de ontwikkeling van leiders die met hoofd en hart aansturen. Zij was 19 jaar CEO bij ORMIT Talent. De organisatie won prijzen als beste werkgever en als Great Place to Work. "Diversiteit van medewerkers is voor mij een belangrijk aandachtspunt. Daarom spreekt een neurodivers (aanname)personeelsbeleid mij enorm aan."

.

Theo Bakker - directeur Onderwijs, Kennis & Communicatie De Haagse Hogeschool - jurylid

Op 8 juni promoveerde Theo op zijn onderzoek naar ‘Studieverloop en studiesucces van studenten met autisme in het hoger onderwijs’. “Het accommoderen van verschillen is de essentie van ware gelijkheid”, (Will Kymlicka). Deze uitspraak vat voor mij goed samen waarom het essentieel is om neurodiversiteit in het onderwijs en ook na de studie te stimuleren op de werkvloer."

Britt Breure - HR directeur Afas - jurylid

"Er is zoveel talent dat helaas niet altijd door iedereen wordt gezien en omarmt. Daarom vind ik het belangrijk om fantastische initiatieven in het zonnetje te zetten. Om anderen te inspireren en diversiteit binnen organisaties te bevorderen. Het is een eer om in de jury te zitten."

.

.

XCRITERIA

1. Autismevriendelijke recruitment proces

Speciale aandacht onder andere voor:
- Focus op wat de kandidaat vakinhoudelijk te bieden heeft.
- Vakinhoudelijke collega aanwezig tijdens sollicitatiegesprek.
- Uitgangspunt een duurzame samenwerking.

2. (Maatwerk)begeleiding op de werkplek voor medewerker en team

Speciale aandacht onder andere voor:
-
Er wordt rekening gehouden met wat de medewerker nodig heeft om optimaal  te kunnen werken.
- De medewerker krijgt jobcoaching zo lang als dit nodig / gewenst is.
- De medewerker heeft een buddy/vast aanspreekpunt.

3. Inclusiviteit als serieus onderdeel van beleid

Speciale aandacht onder andere voor:
- Rekeninghouden met neurodiversiteit maakt onderdeel uit van het beleid.
- Neurodiversiteit wordt bezien vanuit de meerwaarde die het de organisatie op langere termijn kan bieden.
- Het stimuleren van neurodiversiteit wordt niet verward met het voldoen aan de Participatiewet.

4. Diversiteit (Meer Meiden in de IT)

Speciale aandacht  onder andere voor:
- Er is aandacht voor meer vrouwen binnen met name ICT-afdelingen.
- Er is aandacht voor vrouwen met autisme of hoogbegaafdheid.

Meer weten over de neurodiversiteit criteria waarop de juryleden de werkgevers toetsen? Bekijk dan het complete criteria overzicht (pdf).

..UITREIKING WERKGEVER AWARD NEURODIVERSITEIT

De uitreiking van de ITvitae Werkgever Award Neurodiversiteit vindt plaats tijdens het seminar 'Inclusieve oplossing ICT-vacatures - Anders denken werkt!'. ITvitae en Driessen Foundation organiseren dit praktijkgerichte seminar over de meerwaarde van neurodiversiteit op de werkvloer op donderdag 3 november van 13:30 – 17:30 uur in de Brainport Human Campus in Helmond.

Programma 3 november in het kort
• Kennissessie autisme
• Wat maakt medewerkers met autisme bijzonder?
• Waar blinken deze ICT-professionals in uit?
• Waar kan ik als leidinggevende rekening mee houden?
• Welke factoren leiden tot succes?
• Praktische tips recruitment en inwerken
• Meerwaarde neurodivers team
• Speciale aandacht voor meisjes en autisme
• Uitreiking Werkgever Award Neurodiversiteit

Gastsprekers
Leidinggevenden en ICT-specialisten van Itility en Gemeente Utrecht delen hun ervaringen met inspirerende voorbeelden en praktische tips en beantwoorden vragen uit het publiek.

Doelgroep
Dit seminar is met name bedoeld voor werkgevers, leidinggevenden, HRM-, Inclusie- en ICT-managers.

Aanmelden seminar & award uitreiking
Voor het complete programma en aanmelden seminar en award uitreiking: Inclusieve oplossing ICT-vacatures - Anders denken werkt!

WINNAAR 
Neurodiversiteit Award 2022
wordt bekendgemaakt op 3 november tijdens het seminar 'Inclusieve oplossing ICT-vacatures'

.

GENOMINEERDEN

"ABN AMRO heeft een intern B-Able en neurodiversiteit netwerk. Deze netwerken verbinden collega’s en zorgen voor trainingen. Vanuit B-Able wordt altijd gekeken naar de mogelijkheden. "

"Motiv kijkt naar het talent van haar medewerkers. Tijdens de sollicitatie ligt de focus op de technische skills. ICT-specialisten van ITvitae krijgen bij Motiv de ruimte om zichzelf te zijn en kunnen daardoor groeien."

"Voor de kandidaten met een autismeprofiel is het aanpassen van werkzaamheden, -omgeving en -locatie bij ING altijd bespreekbaar. Er wordt niet beoordeeld op diploma’s en doelgroepverklaring maar op kennis, kwaliteiten en ontwikkelbaarheid. Binnen ING is iemand dedicated verantwoordelijk voor het proces van diversiteit en inclusiviteit."

Adres

Daam Fockemalaan 22,
3818 KG Amersfoort